วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) - อินโดนีเซีย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia


การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา
ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย
หน่วยเงินตรา : รูเปียห์
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ www.kemlu.go.idไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น